Zaaka ya wanyama wa mifugo

Kujifunza zaidi kuhusu Zaka . "Chukua sadaka katika mali zao ili kuwatakasa na awatakase." na Zaaka ya wanyama wa mifugo